Back

JINSA CEO and President Mike Makovsky Interviewed in Israel Hayom About Limited U.S.-Israel Defense Pact

“ברית ההגנה לא תגביל את צה”ל”

בלעדי: ד”ר מייקל מקובסקי, יוזם חוזה ההגנה ההדדית, חושף מה יכלול המסמך • “מי שירצה להתעמת עם ישראל יידע שהוא מתגרה בארה”ב”

אריאל כהנא

ברית ההגנה הצפויה להיחתם בין ארהב לישראל לא תגביל את חופש הפעולה של צהל

כך אומר לישראל היוםדר מייקל מקובסק יור מכון גינסא, שיזם את חוזה ברית ההגנה ההדדית ההולך ונרקם בין ישראל לארהב

מקובסקי ואנשיו הציגו לפני כשנה לנציגים רשמיים בישראל ובארהב את החזון שלהם לברית הגנה מוגבלתבין המדינות, ובמהלך התקופה נפגשו כמה פעמים עם הצדדים. כמו כן, הרבה לפני הבחירות בישראל התקיימו שיחות בדרגים מקצועיים של שתי המדינות על תוכניה של ברית ההגנה. בד בבד, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם פרס את חסותו על הרעיון ומקדם בסנאט את חוק ברית ההגנה האמריקני־ישראלי

מגיעים לעזרה

דר מקובסקי, שהגיע אתמול לישראל, אומר לישראל היוםכי ראש הממשלה נתניהו אכן תומך בעיגון ברית ההגנה בחוק של הסנאט. “גם להודעה של הנשיא יש תוקף רב, אבל נשיא אחר שיבוא בעתיד יוכל לחזור בו. לכן, להבנתי, ראש הממשלה והשגריר דרמר מעדיפים חוק של הסנאט. חוק ברית הגנה דורש רוב של שני שלישים, כלומר 67 חברים, וזה לא דבר פשוט להשגהבמיוחד מאחר שאנחנו חיים בתקופה שבה, בגדול, על כל דבר שהנשיא אומר כן, הדמוקרטים יגידו לא. אבל ישראל היא בכל זאת מקרה מיוחד ובדרך כלל זוכה לתמיכה דו־מפלגתית, לכן אני מאמין שזה אפשרי. אם זה יעבור בסנאט יהיה הרבה יותר קשה עד בלתי אפשרי לבטל את ההסכם“.

מה תכלול ברית הגנה בין ישראל לארהב

על פי ההצעה שלנו, מדובר בברית הגנה מוגבלת. כלומר, מבחינתה של ישראל היא תעסוק רק במצבים קיצוניים שישראל עלולה להיקלע אליהם, ולא בבעיות שוטפות או רגילות שאתם מתמודדים איתם. הרי ירי רקטות על ישראל הוא דבר שבכל יום, וההצעה שלנו לא עוסקת בכך. אנחנו מדברים על מקרים כגון שימוש בנשק לא קונבנציונלי נגד ישראל, מלחמה בכמה חזיתות, איומים על קווי האספקה הימיים והאוויריים שישראל תלויה בהם. במקרים כאלה ההסכם לא יקבע באופן מפורט מה ארהב תעשה אלא ייאמר בו, כנהוג בחוזי הגנה הדדית אחרים, משהו בנוסחארהב תיחלץ לעזרתה של ישראל ותסייע לה‘”.

אם כך, מה תהיה המשמעות המעשית של ברית ההגנה?

ראשית, אנחנו מאמינים שעצם החתימה על חוזה הגנה תרחיק מלחמה במזרח התיכון, וזהו גם האינטרס האמריקני בחוזה כזה. מבחינת ישראל, מי שירצה להתעמת עם ישראל יידע שהוא למעשה מתגרה גם בארהב. אני סבור שאפילו אם יפרוץ עימות, בכוחו של הסכם כזה למתן ולהגביל אותו. שלישית, ההסכם לא יחייב את ארהב לשלוח חיילים אמריקנים לישראל, דבר שאתם ממילא לא רוצים בו, אבל למשל יבטיח אספקת נשק שתזדקקו לו בזמן עימות“.

יש גמישות בהסכם

אני מזכיר לך, למשל, שבזמן מבצע צוק איתן היו חסרים לכם טילי הלפייר, והממשל הקודם לא הזדרז לשלוח אותם למרות הבקשות. חוזה הגנה ימנע מצבים כאלה. הרעיון שחיילים אמריקנים יבואו להגנת ישראל הוא באמת מוצא אחרון“.

רבים בישראל חוששים שברית הגנה עם ארהב תגביל את חופש הפעולה של צהל וכוחות הביטחון. גם ראש הממשלה אמר פעמים רבות כיישראל תגן על עצמה בכוחות עצמה“.

על כך משיב מקובסקי כיהסכם הגנה בין מדינות לא מגביל את חופש הפעולה שלהן לפעול לבדן כשהן מוצאות לנכון. לארהב יש ברית הגנה עם בריטניה, וככל שאני זוכר היא לא אהבה את ההחלטה הבריטית לצאת למלחמת פוקלנד (ב־1982) – אבל זה לא מנע מבריטניה לצאת אליה. גם עם צרפת יש לנו ברית הגנה, והצרפתים פועלים כבר שנים לפי שיקול דעתם במקומות שונים באפריקה. גם ארהב שחתומה על חוזי הגנה עם 50 מדינות עושה דברים בלי להתייעץ איתן. כלומר, יש גמישות וכך כתבנו“.

ש החוששים שחתימה על ברית הגנה עם ארהב תאלץ את ישראל לוותר על אינטרסים בכל הנוגע לתהליך השלום עם הפלשתינים.

אני מכיר את החשש הזה, אך מבחינתנו אין קשר בין הדברים“.

Read the full article in Israel Hayom